Unofficialtourism Araba|Rubén Díaz de Corcuera testua (eus.)

Rubén Díaz de Corcuera

Paul Bowles nobelagile eta bidaiari handiak zioen: «Turista, gehienetan, hilabete edo aste batzuen buruan etxera itzultzen lehiatzen den bitartean, bidaiaria —ez baita inongoa, hurrengo helmugakoa baino— astiro mugitzen da urteetan lurreko puntu batetik bestera» (1949, The Shelering Sky, gaztelaniatik itzulia). Erants genezake turista beti etxera itzultzen dena dela, lehen baino lehen abiapuntura itzultzea beste erremediorik ez duena.

Turismo egitea, beraz, Bowlesek deskribatzen duen bidaiaren muturreko esperientziari muga garbi batzuk ezartzea da, kontuan izan gabe, edo bai, muga horiek direla, hain zuzen ere, haren eraldatzeko ahalmena deuseztatzen dutenak.

Turista bidaiaritik dator, jakina, eta ez alderantziz. Bidaiaria irudi erromantiko bat da, ia heroikoa. Erromantikoek iheserako, alde egiteko, erabateko arbuiorako aukera ezin hobea ikusten zuten bidaian. Gero, burgesiak gehiegikeria horiek (amairik gabeko bidaia, itzulerarik gabeko bidaia) kendu zizkion bidaiari, eta orain turismo esaten diogun hori bihurtu zuen.

Bidaiaria sortzaile bat zen, eta xede eta ibilbide originalak zor dizkiogu. Turistak, ordea, ez dauka lehenak egindako bideari jarraitzea beste asmorik, arriskurik gabe bidaiatzea besterik, eta hori terminoen arteko kontraesan bat da. Bidaiaria nomada bat da. Turista, bere sedentarismo tristetik oporrak hartu dituen sendentario bat. Bidaiaria, hitzez hitz, galduta dabilen bat. Eta inoiz ezin da hori turistari buruz esan. Turista kontsumitzaile bat da batez ere, inoren esperientzia originalaren bigarren mailako gozatzailea. Bidaiaria da benetako irudia, turista, haren klixea.

Turista, beraz, bidaia-giden (terminoen arteko kontraesana) apeu inplizituari amore ematen diona da: adituen arabera bizitzan behin besterik ez bada bisitatu beharreko tokietara joatea, gizon edo emakume bidaiatutzat joa izateko edota, bestela esanda, eskarmentuduna. Badu halako bildumazaletasun kutsu bat turistaren «bisitatu» behar horrek. «Postaleko esperientziak» dei genitzakeen horien bildumazaletasuna. Toki horietan egon izanaren segida pilatzen du turistak. Bere irudia agertoki —etengabeko irudikapenak, zenbatu ezin ahaleko irudiek, Benjaminek artelanei buruz salatzen zuen errepikatze amaigabeak nolabait agortutako— horietan islatzen den irudi bat bilatzen du.

Edota, baliteke horren guztiz kontrakoa ere. Ezer ez da argazkien, zinemaren edota telebistaren bidez uste genuena bezalakoa. Badugu horren eskarmentua eta orduan, tokietara joan behar dugu, berriz ere horren froga izateko. Irudiak gezurra esanez ematen digu informazioa eta orduan norbere begiz informazioa izateak bestek ez du balio. Munduak gezurra esan behar baldin badigu izan dadila bitartekorik gabe. Norbere begiz desengainatzeak bestek ez du balio.

Inor ez dago pozik, hori da bidaiaren jatorria eta turismo-negozioaren funtsa. Negozioa antsietatearen ekoizpena eta hura pixka bat leundu dezaketen produktuak aldi berean kontrolatzean datza, sendatu gabe, noski. Negozio biribila are ankerragoa da: gure ondoezaren jatorriak, etengabe lanari lotuta egoteak, geure bizitzan lanak duen garrantziak ematen digu ihes egiteko eskuartea, zigorra jasaten laguntzen diguten ihesaldi txiki horiek egitekoa.

Bidaia eta turismoa dira, hain zuzen ere, Iñaki Larrimberen (Vitoria-Gasteiz, 1967) Unofficial Tourism izeneko proiektuaren gaiak. 2007tik interesatzen zaio, gutxienez, turismoaren gaia artista horri. Urte hartan Turista en su ciudad lana aurkeztu zuen: Vitoria-Gasteizen (bizi den hiria) turista gisa ibili eta esperientzia dokumentatzen zuen lana.

Ildo berean, Unofficial Tourism proiektua 2010ean hasi zen Madrilen, eta ondoko hirietara bidaiatu du: Palmara, Cáceresera eta Lisboara. Unofficial Tourism-en mekanika nahiko sinplea da. Hiri horietan Larrimbek bertako eragileak eta laguntzaileak bilatzen ditu, beste era bateko ibilbide turistikoak, alternatiboak, asmatu eta burutzeko gai den jendea, betiere ikuspuntu eszentrikoetatik ikusita. Premisa horrekin, esate baterako, ehun urtetik gorako tabernaz tabernako ibilbide bat proposatu da, neonezko iragarkien beste bat, eguzki-erlojuena, pelikulen kokalekuena, antzinako garajeena, liburutegi bitxiena, grafitiena, erakusleihoena, igerilekuena eta gaueko klubena. Ibilbide multzo bakoitzaren mapa bat eta gida bat egiten dira, eta haien ale-kopuru nahiko hazia argitaratzen da, jendearen artean banatzen baitira azkenean. Horretarako turismo-bulego alternatibo ikuksgarriak erabiltzen dira: autokarabana bat, motogurdi bat, eta abar. Batzuetan, ibilbideen «egileek» berek egiten dute gidari lana.

Begien bistan dagoenez, turismoaren esparruan desautomatizazioa eta arroztasuna sartzea da kontua. Edota Larrimbek azaltzen duen bezala: «hiriari buruzko beste kontakizun batzuk zabaltzea». Erakunde hori desofizialtzea, eta administrazioaren eta turismo-enpresen eskuetatik ateratzea. Jendearen eskura bidaia fresko, ausart, amateur-ek moldatuak jartzea. Hartara, iruditeria turistikoaren sortzaileen eta erabiltzaileen arteko distantzia laburtzea lortzen da, ekoizleen eta kontsumintzaileen artekoa

Egokia da Unoffical Tourism eta Debord-ek ondoko eran definitzen zuen deribaren jardun situazionista alderatzea: «Bere burua jitoan uztea erabakitzen duen pertsonak edo pertsona taldeak uko egiten dio denbora gutxi edo asko luze batean arruntean izan ohi dituen mugitzeko edo harreman, lan eta entretenimenduetan jokatzeko arrazoiei, lurraren gorabeherek eta hari dagozkion eskakizunek eraman dezaten utziz» (1958, Théorie de la dérive; gaztelaniatik itzulia). Unoffical Tourism-en ibilbideetako batzuk, beraz, deribaren emaitza izan litezke aipatu berri den zentzu horretan. Noraezean ibiltze horren edo izaera flâneur horren mamitzea izan liteke. Ibilbide gisa bildu eta aurretik abisatu gabe, arte-prospekturik gabe, hots, saldukeriaz jendartean banatu ondoren, beste dimentsio bat hartzen dute. Simulakroarena. Badirudi oraingoan artistari zehaztugabetasun hori interesatzen zaiola, turismoa artearen testuinguruan sarraraztea, artea eta «artistak» turismoaren erakundean sarraraztera behartuz.

Estatuak eta enpresek bidaiaren—turismora beheratua, iruditeriari dagokiona, artistaren eremu profesionala— erakundearen gain duten kontrola intrusismoa da nolabait, usurpazioa. Inor ez bedi, beraz, kontrakoaz harritu: Larrimbek proposatzen duen bezala, arteak berriz ere turismoaren instituzioa bere egiteaz.

Oraingo honetan Unofficial Tourism Arabako landa inguruan garatuko da (Ekinean ibiltari, Araba, 2018), eta horrek berritasun handia dakar Larrimberen proiektuan. Hiritar batzuk susmatzen dugu landarik ez dagoela, norbaitek, Diputazioak edo norbaitek jartzen duela han hirien arteko bide luzeak alaitzeko. Horren antzeko zerbait egin omen zioten Katalina enperatrizari, gezurrezko hiriak eta herriak eraiki omen zizkioten, dekoratuak (marketeriazko hiriak), Potemkin edo Potiomkin hiriak esan zitzaienak, Krimea konkistatu berrian barrena egin zuen bidaiarako, benetako egia, gerraren ondorio desatseginak, ezkutatzeko.

Unofficialtourism Araba|Texto de Rubén Díaz de Corcuera (cas.)

Por Rubén Díaz de Corcuera

Escribe el novelista y gran viajero Paul Bowles: “Mientras el turista se apresura por lo general a regresar a su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero, que no pertenece más a un lugar que al siguiente, se desplaza con lentitud durante años de un punto a otro de la tierra” (1949, El cielo protector). El turista, podríamos añadir, es aquel que siempre retorna al hogar, aquel que no tiene más remedio que regresar, más pronto que tarde, a su punto de partida.

Hacer turismo, por tanto, consiste en imponer unos límites claros a esta experiencia extrema de viaje descrita por Bowles, ignorando, o no, que esos límites son los que anulan, precisamente, su potencial transformador.

El turista, evidentemente, deriva del viajero, y no al contrario. El viajero es una figura romántica, casi heroica. Los románticos veían en el viaje la gran oportunidad de escape, una fuga, un desplante total. Posteriormente la burguesía desposeyó al viaje de sus extremos (el viaje sin fin, el viaje sin retorno) convirtiéndolo en eso que ahora llamamos turismo.

El viajero era un creador, a él se le deben los destinos y las rutas originales. El turista, por contra, sólo aspira a seguir el camino trazado por el primero, a viajar sobre seguro, lo que es una contradicción en sus términos. El viajero es un nómada. El turista un sedentario tomando vacaciones de su triste sedentarismo. El viajero es literalmente un extraviado. Lo que nunca se puede predicar del turista. El turista es sobre todo un consumidor, un fruidor en segundo grado de la experiencia original de otro. El viajero es la figura genuina, y el turista, su cliché.

El turista es, por tanto, aquel que sucumbe al reclamo implícito de las guías de viajes (esa contradicción en sus términos): visitar aquellos lugares que es necesario visitar al menos una vez en la vida, según los entendidos, para que uno o una pueda ser considerado un hombre o una mujer viajados, o, como también se dice, de mundo. Hay algo de coleccionismo en esta compulsión visitadora del turista. De coleccionismo de lo que podríamos denominar “experiencias de postal”. Lo que atesora el o la turista es la serie concatenada de sus presencias personales en estos lugares. Lo que busca es una imagen en la que aparece su figura personal recortándose sobre estos escenarios en cierto modo desrrealizados, agotados por la representación constante, por las innumerables imágenes, por la reproducción infinita que denunciaba Benjamin de las obras de arte.

O puede ser, también, exactamente lo contrario. Nada es como creíamos por medio de la fotografía, el cine o la televisión. Lo sabemos por experiencia y, entonces, debemos acudir efectivamente a los lugares para comprobarlo una vez más. La imagen nos informa mintiendo y sólo vale entonces informarse uno por sus propios ojos. Si nos ha de mentir el mundo que sea sin intermediarios. Sólo vale decepcionarse uno por sus propios ojos.

Nadie está satisfecho, este es el origen del viaje y el fundamento último del turismo como negocio. El negocio está en controlar simultáneamente la producción de ansiedad y de los productos que pueden aliviarla un poco, sin curarla, por supuesto. El negocio perfecto es, todavía más cruel: la fuente de nuestro malestar, que es la sujeción constante al trabajo, la centralidad del trabajo en nuestras vidas, nos proporciona los medios económicos necesarios para huir, para hacer esas pequeñas escapadas que nos permiten seguir soportando la condena.

De viajes y turismo trata precisamente el proyecto denominado Unofficial Tourism del artista Iñaki Larrimbe (Vitoria-Gasteiz, 1967). El turismo es un tema que interesa a este artista desde al menos el año 2007, en el que presentó su trabajo “Turista en su ciudad” consistente en actuar como turista en Vitoria (ciudad donde reside) y documentar la experiencia.

En la misma línea Unofficial Tourism, un proyecto que empieza en el año 2010 en Madrid, y que ha recorrido las siguientes ciudades: Palma de Mallorca, Cáceres y Lisboa. La mecánica de Unofficial Tourism es relativamente simple. Larrimbe se encarga en estas ciudades de fichar agentes locales, colaboradores, gente capaz de concebir y confeccionar rutas turísticas diferentes, alternativas, siempre desde perspectivas excéntricas. Con esta premisa se han propuesto, por ejemplo, una ruta de tascas centenarias, otra de anuncios de neón, también de relojes de sol, de localizaciones de películas, de garajes antiguos, de librerías raras, de grafitis, de escaparates, de piscinas y de clubes nocturnos. De cada conjunto de rutas se editan un mapa y una guía, de los que se hace una tirada importante ya que finalmente se distribuyen al público. Para lo cual se utilizan unas vistosas oficinas alternativas de información turística: una autocaravana, un motocarro, etc. En ocasiones, son los propios “autores” de las rutas quienes se prestan a hacer el rol de guías.

De lo que se trata, como es obvio, es de introducir desautomatización y extrañamiento en el ámbito del turismo. O como explica Larrimbe: “poner en circulación otros relatos sobre la ciudad”. Desoficializar esta institución o arrebatársela de las manos a la administración o a las empresas turísticas. Poner al alcance del público productos de viaje frescos, desenfadados, pergeñados por amateurs. Se consigue de esta manera achicar la distancia entre los creadores y los usuarios, entre los productores y los consumidores de imaginario turístico.

Es pertinente la comparación de Unoffical Tourism con la práctica situacionista de la deriva, que Debord definía de la siguiente manera: “Una o varias personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a los motivos normales para desplazarse o actuar en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él corresponden” (1958, Teoría de la deriva). Alguna de las rutas de Unoffical Tourism podrían ser, entonces, el resultado de una deriva, en el sentido antedicho. Podrían ser la cristalización de ese espíritu deambulante o flaneur. Una vez empaquetadas como rutas y distribuidas al público sin previo aviso, sin prospecto de arte, o sea, “a traición”, adquieren otra dimensión. La del simulacro. Lo que interesa al artista en este caso parece ser este juego a dos bandas consistente en hacer entrar el turismo al contexto del arte, a condición de forzar la entrada del arte y “los artistas” a la institución turística.

El control del estado y las empresas sobre la institución del viaje, degradada a turismo, que pertenece al imaginario, terreno profesional de artista, representa, en cierto modo, un intrusismo, una usurpación. Nadie debe extrañarse, por tanto, de lo contrario. La reocupación artística de la institución turismo que propone Larrimbe.

Unofficial Tourism se desarrollará en esta oportunidad en el medio rural alavés, (Itineracciones, Álava, 2018), lo que supone una novedad importante en el proyecto de Larrimbe. Algunos de ciudad sospechamos que el campo no existe, que alguien, la diputación o alguien, lo pone allí para amenizar los largos desplazamientos entre ciudades. Lo mismo que a la emperatriz Catalina le construyeron, al parecer, villas y ciudades falsas, decorados (ciudades de marquetería), los denominados pueblos Potemkin o Potiomkin, durante su viaje por la recién conquistada Crimea, para ocultarle lo real verdadero, los desagradables efectos de la guerra.

 

Café tertúlia con Jorge Díez

El próximo jueves, 18 de octubre, os proponemos dos actividades en torno a la intervención UnofficialTourism. Araba, propuesta de Iñaki Larrimbe para el proyecto “Itineracciones”. Proyecto comisariado por Zas Kultur en el que participan, además de este artista, las creadoras Nerea Lekuona y Txaro Arrázola.

Jorge Díez es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Gestor cultural y comisario independiente de arte contemporáneo. Ha sido director del MBA en Empresas e Instituciones Culturales de UCM/ Santillana desde 2006 hasta 2016 y del programa internacional de arte público Madrid Abierto durante su realización entre 2003 y 2012 y en su actual fase como archivo instalado en Matadero Madrid, que incluye una amplia documentación e información sobre los proyectos producidos.

El plan propuesto para este jueves 18 de octubre es el siguiente:

16:30 · Autobusaren irteera Artiumetik · Salida en bus desde Artium. (#NOTA #IMPORTANTE: Las plazas para el bus son limitadas. Para reservar hay que mandar un mail a itineracciones@gmail.com).

17:00 · Cafe tertulia: “Del turismo cultural al turismo rural: Unofficial Tourism Araba”. Jorge Díez & Iñaki Larrimbe y algunas de las personas que han trazados las rutas.

Non/Dónde: Zentro Soziokulturalean · Centro Sociocultural.

19:00 · Bisita/Visita: “Unofficial Tourism Araba”
Non/Dónde: Bide berdeko tunelean · Túnel de la vía verde.

20:00 · Hitzaldia/Charla: “Intervenciones en espacios públicos”. Jorge Díez. En ZAS Kultur (Correría, 84)