VIDEO RESUMEN ITINERACCIONES

ITINERACCIONES 2018 from Artium on Vimeo.

Realización: Jorge Salvador

Ekinean ibiltari Arabako Lurralde Historikoaren toki batzuetan garatu nahi den esku-hartze eta esperimentazio artistikoko programa bat da, zeinaren xede nagusia baita arte garaikidearen eta lurraldearen arteko elkarreraginerako esparruak sustatzea, landa-inguruarekiko, inguru naturalarekiko eta gizartetestuinguruarekiko elkarrizketari arreta berezia eskainiz. Antolatzaileak Artium Museoa eta Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saila dira. Itineracciones proiektua Zas Kultur arte-bitartekaritzako gailu independenteak aurkeztu du, eta Ekinean ibiltari lehiaketa irabazi du. Zas Kulturren komisariotza-proposamenak Arabako hiru artista garaikideren interbentzioak bateratzen ditu, Txaro Arrázola, Iñaki Larrimbe eta Nerea Lekuonarenak.

Informazio gehiago: artium.org/eu/ikusmiran/erakusketak/item/60785-ekinean-ibiltari-2018-komisariotza-proiektua

Itineracción es un programa de intervención y experimentación artística en diferentes puntos del Territorio Histórico de Álava que tiene como principal objetivo promover espacios de interacción entre el arte contemporáneo y el territorio, poniendo especial atención a su diálogo con el medio rural, el espacio natural y el contexto social. Está convocado por el Museo Artium y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Araba. El proyecto Itineracciones, presentado por el dispositivo de mediación artística independiente Zas Kultur ha resultado seleccionado en 2019. La propuesta de comisariado de Zas Kultur integra las intervenciones de tres artistas contemporáneos alaveses, Txaro Arrázola, Iñaki Larrimbe y Nerea Lekuona.

Más información: artium.org/es/explora/exposiciones/item/60785-itineraccion-2018-proyecto-curatorial

KONTAKIZUNA ALDARRIKATZEA|Iker Fidalgo Alday

Iker Fidalgo Alday.

Memoria ez da elementu pasibo bat. Oroitzapenak subkontzientearen kapritxoen artean taxututa mantentzen den toki gisa jokatzen duen bitartean, memoria taldean eraikitzen den espazio bat da, transzendentziaren bermeari eusteko ekintza behar duena. Kontakizun bat da orduan, taldeak nonbaitekoa izatearen zentzu bat bilatzen duen espazio bat, topagune gisa eratzen den arte. Kontakizun zatikatua, pieza askok osatua, lerro atomizatu bihurtzen dutena, inoiz ez guztiz zehatza, baina, hala ere, identitate-zentzu bat errotzeko bezain indartsua. Bizipena, beraz, inoiz ez da nahikoa izango. Ez da nahikoa iragan baten parte izatea. Memoria ez da oroitzen denarena, hartan bizi denarena, hura eraiki, berreskuratu eta aldarrikatzen duenarena baizik.

Piezaren eta publikoaren arteko aktibazioan tenkatzen den hari ukiezin batean datza poesia. Joan-etorriko bide bat da, non aurrez aurre jartze bakoitzean irakurketa-geruza berri bat sortzen den. Artearen deskodetzean bizi-esperientziak parte hartzen du. Artelan bakoitza osatzen duten elementuek gurutzatzen duen bahe bihurtzen da publikoa. Ez da interpretatzeko edo irakurtzeko modu bat bakarrik. Behaketaren geruza irrazionaletaraino iristeko gaitasunean datza sorkuntza artistikoaren handitasuna. Ondorio fisikoak dituzten emozioak pizten dituzten geruzak, eta ezarritako araurik jarraitzen ez dutenak. Pasiboki begira egoteak ez du balio. Sorkuntzaren akuiluak eta proposamenak urtzen diren ispilu hotz bihurtuko ditu gure begiradak eta gorputzak. Artea ez da egin duenarena, hartan bizi denarena, digeritzen duenarena, aurrean jartzen zaionarena eta aktibatzen duenarena baizik.

Horregatik guztiagatik, emozioak zuzenean diziplinaren geruza ukiezinenarekin lotzen diren erreakzioak abiarazi edo indartzeko ahalmena du sorkuntza garaikideak. Objektuen, instalazioen, ekintzen eta performancezko apustuen bidez hautematearen geruzetan sakontzen du. Botere horrek lurralde kolektibo baten inguruan partekatutako sentipenak elkarrekin lotzen dituen zentzumenen esperientziak katalizatzeko bidea ematen du.

Interneten sortutako gizarte-mugimenduez ari dela, Malcom Gladwell (2010) kanadiar soziologoak dio ezinezkoa dela proiektu iraultzailerik aurrera eramatea pertsonen arteko harremanetarako aukerarik ez badago. Beste soziologo batzuk, César Renduelles (2013) esate baterako, sareko harreman modu berrien indar urriaz mintzo dira, eta edozein ekimen porrotera kondenatzen duen gizarte protesia dela diote. Badirudi, beraz, bertatik bertara elkartzeko aukerarik gabe hegemoniaren aurkako edozein jarrerak oso aukera gutxi duela errotu eta hazteko.

Aldarrikapen politikoak bere berezko mitologia sortzeko beharra du, haren itxura bateko ahultasuna gorabehera, gizartean benetako eragina duen mugiarazteko ahalmena baitu. Haien harremanen «kalitatea» gorabehera, ahalmen hori bada, immobilismoari uko egiten dion zer gisa, eta bizi garen gizartean hori ez da batere hutsala. Taldearen formak aldatu egin dira, denborak aldatzearekin batera, eta egoera berri horretan jarri behar dugu gure arreta osoa. Horregatik, sinbolikotasuna oinarri harturik irudikatzeko eta kontatzeko moduetan bere garapenerako aukera bat aurkituko du gizarte-kohesiorako edozein mekanismok. «Kontakizunak —irudien, musiken, abestien eta pelikulen itxuran— beharrezkoak dira aldaketaren gizarte-prozesuak kontatzerakoan, eta aldi berean haien bultzatzaile gertatzen dira» (Expósito, 2016).

Arteak askotariko kontakizunak ahalbidetzen ditu, eta komunikazio-eskema hedatu egiten da haietan entzute hutsean oinarritutako lotura oro alde batera utziz. Artelanak, sentipenen eta hautemateko ikuspuntu berrien abiarazle gisa, norabide bakarra gainditzen du eta publikoari maila berean elkarrizketa bat sortzeko aukera eskaintzen dio, non helburua espazio komun bat lortzea den. Haren corpus poliedrikoak ahalbide ugari eskaintzen dizkio: eskultura, argazkia, gorputza, espazio publikoko ekintza… eta, hala ere, osotasun bat da, gauzatze-tresnek bateratua. Beraz, artea kontakizun eta indar bultzagarri izan badaiteke, eta hark sortzen duen guztia lotura partekatu bihur daiteke, zeinaren gainean nagusi den diskurtsoaren aurkako edozein proiektuk babesa lortu ahal izango duen.

Memoriaren konkistak aldi berean bitarteko eta xede den estrategia bat aurkitzen du artean. Bidea bera (ber)eraikitzeko prozesu bat da jada, zeinaren gainean eraikitzen baitira balio ukiezinak, eta, aldi berean, horien gainean pausatzen da kidetasun-sentipen oro. Berriz ere, forma eta zentzua ematen duen taldearen lekua.

Artium Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoak eta Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak bultzatutako ITINERACCIÓN programaren barruan, Arabako Lurralde Historikoak protagonismo ukaezina du ZAS Kultur-ek komisariatutako proposamenean. Bizimodu batzuen desagertzea, auzolanaren indarra eta gure ingurua sentitzeko beste modu batzuk asmatzeko gaitasuna, horra jorratzen diren gai batzuk.

Nerea Lekuona Bajo el agua-rekin, Txaro Arrazola Weeble-Tentetieso (sobre el equilibrio)-rekin eta Iñaki Larrimbe Unofficial Tourism Araba-rekin instalazioaren, prozesuzkoaren eta hiriaren berrinterpretazioaren artean dabiltza, eta zuzeneko esku-hartzeak egingo dituzte Garaioko Interpretazio Zentroan, Zuhatzu-Kuartangoko bainuetxean, Ataurin eta Nerbioi Ibaiaren Parke Linealean, hurrenez hurren. Guztietan dira aipagai erkidegoa, talde-iruditeriaren berrinterpretazioa eta egunerokotasunetik abiatuta ahalduntzeko aukerak.

Memoriak artea behar du paisaia berri bat osatzeko, non bizitzak inoiz ez baitu ahaztuko nondik datorren. Guztia eta guztiok gara memoria, hemen eta orain zehatz eta errepikaezin batean elkartzen diren iragan ugarik osatutako gizarte-proiektu baten zatiak garelako. Geure narrazioen jabe izateak imajinatzeko modu subjektiboak etengabe berrasmatzeko gai izatea esan nahi du. Horrela baizik ezingo dugu amestu mundu bat, non txikia dena ez baita desagertuko homogeneoaren indar errukigabearen aurrean.

 

REIVINDICAR EL RELATO|Iker Fidalgo Alday

Por Iker Fidalgo.

La memoria no es un elemento pasivo. Mientras el recuerdo se comporta como un lugar que permanece configurado entre los caprichos del subconsciente, la memoria es un espacio de construcción colectiva que necesita de la acción para conservar la garantía de trascendencia. Es entonces un relato, un espacio en el que lo grupal busca un sentido de pertenencia hasta conformarse como un lugar de encuentros. Una narración fragmentada compuesta por múltiples piezas que la convierten en una línea atomizada, nunca del todo concreta, pero sin embargo lo suficientemente fuerte como para enraizar un sentido identitario. La vivencia por tanto, no será nunca suficiente. No basta con ser parte de un pasado. La memoria no pertenece a quien la recuerda sino a quien la habita, la construye, la rescata y la reivindica.

Lo poético se asienta en un hilo intangible que se tiende entre la activación pieza-público. Un camino de ida y vuelta en el que de cada confrontación surge una nueva capa de lectura. La decodificación del arte pasa entonces por la experiencia vital. El público actúa como un tamiz que es atravesado por los elementos que componen cada obra. No se trata únicamente de una manera de interpretar o de leer, la grandeza de la creación artística reside en la capacidad de recorrer las capas más irracionales de la observación. Aquellas que prenden emociones de consecuencia física y que no siguen ninguna norma establecida. La contemplación pasiva no sirve. Hará de  nuestras miradas y de nuestros cuerpos, un espejo frío en el que se diluyen los estímulos y las propuestas de la creación. El arte no pertenece a quien lo hace, sino a quien lo ocupa, lo digiere, lo enfrenta y lo activa.

Por todo esto, la creación contemporánea tiene la facultad de iniciar o fortalecer relaciones en las que lo emocional se vincula directamente con el estrato más intangible de la disciplina. A través de objetos, instalaciones, acciones o apuestas performáticas, profundiza en los diferentes niveles que ocupan el estrato de la percepción. Este poder permite la catalización de  experiencias sensibles que entrelazan sentimientos compartidos alrededor de un territorio colectivo.

Refieriéndose a los movimientos sociales surgidos en internet, el sociólogo canadiense Malcom Gladwell (2010) defiende la imposibilidad de llevar a cabo proyectos revolucionarios si no existen las oportunidades para el contacto y la relación personal. Otros sociólogos como César Renduelles (2013), hablarán de la escasa fuerza de las nuevas formas relacionales en la red como una prótesis social que condena cualquier iniciativa al fracaso. Por todo esto, parece ser que sin la posibilidad del encuentro físico, cualquier posicionamiento contrahegemónico  verá severamente debilitadas sus opciones de enraizamiento y crecimiento. Por contra, la reivindicación política necesita de la creación de su propia mitología que a pesar de su aparente fragilidad, permite ejercer un poder de movilización con influencia real en la sociedad. Independientemente de la “calidad” de sus interrelaciones, la potencia existe en tanto en cuanto renuncia al inmovilismo y esto en la sociedad que habitamos, no es para nada baladí. Las formas colectivas se han transformado junto a los tiempos que así lo han hecho también y es a este nuevo escenario al que le debemos dirigir toda nuestra atención. Es por eso que cualquier mecanismo de cohesión social encontrará en las maneras de representar y enunciar desde lo simbólico una oportunidad para su desarrollo. “Los relatos en forma de imágenes, de músicas, de canciones y de películas, son imprescindibles a la hora de contar los procesos sociales de cambio, al mismo tiempo que funcionan como un motor que los impulsa (Expósito, 2016).”

El arte permite una narración diversificada, en la que el esquema comunicativo se expande abandonando cualquier tipo de vínculo que se base en la mera escucha. La pieza artística como disparador de sensaciones y nuevos enfoques perceptivos, supera la unidireccionalidad para permitir al público un diálogo de igual a igual en el que el objetivo es alcanzar un espacio común. Su corpus poliédrico la dota de múltiples posibilidades entre las que se cruzan lo escultórico, lo fotográfico, el cuerpo o la acción en el espacio público siendo no obstante,  un todo unificado por las herramientas de resolución formal. Por consiguiente, si el arte puede ser a la vez relato y fuerza de impulso, todo aquello que suscite podrá convertirse en un nexo compartido sobre el que cualquier proyecto contra el discurso imperante consiga apoyo.

La conquista de la memoria encuentra en lo artístico una estrategia que es al mismo tiempo medio y fin. El propio camino es ya un proceso de (re)construcción sobre el que se erigen los valores intangibles que a su vez son sobre los que reposa cualquier sentimiento de afinidad. De nuevo, el lugar colectivo que da forma y sentido.

Dentro del marco del programa ITINERACCIÓN impulsado por el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, el Territorio Histórico alavés asume un protagonismo ineludible en el que la propuesta comisariada por ZAS Kultur incide sobre cuestiones como la desaparición de modos de vida, la potencia del trabajo conjunto y la capacidad para inventar otras maneras de sentir nuestro entorno.

Nerea Lekuona con “Bajo el agua”, Txaro Arrazola con “Weeble-Tentetieso (sobre el equilibrio)” e Iñaki Larrimbe con “Unofficial Tourism Araba” transitan entre la instalación, lo procesual y la reinterpretación urbana como intervenciones directas sobre el Centro de Interpretación de Garaio, el balneario de Zuhatzu-Kuartango y Autauri junto con el Parque Lineal del Nervión respectivamente. Todas y cada una de ellas circundan cuestiones como la comunidad, la reinterpretación del imaginario colectivo y las posibilidades de empoderamiento desde lo cotidiano.

La memoria necesita del arte para componer un nuevo paisaje en el que la vida no olvide nunca su lugar de procedencia. Todo y todxs somos memoria,  pues somos piezas de un proyecto social conformado por infinidad de pasados que confluyen en un aquí y un ahora concreto e irrepetible. Ser dueñxs de nuestras propias narrativas supone ser capaces de reinventar constantemente las maneras subjetivas de imaginar. Solo de esta manera podremos anhelar un mundo en el que lo pequeño no decaiga ante la fuerza implacable de lo homogéneo.

 

 

Recta final del programa Itineracción 2018

La primera edición del programa Itineracción de intervención y experimentación artística en el territorio, impulsado por Artium y la Diputación Foral en el marco del Plan Estratégico de Cultura de Álava, llega a su recta final esta semana.

A lo largo de dos meses se ha desarrollado en diferentes puntos de Álava el proyecto Itineracciones, comisariado por Zas Kultur y con propuestas artísticas de Txaro Arrazola, Iñaki Larrimbe y Nerea Lekuona.

El próximo jueves, 18 de octubre, se celebrará un doble encuentro en Atauri y Gasteiz con el gestor cultural y comisario Jorge Díez, en torno al proyecto Unofficial Tourism Araba de Iñaki Larrimbe

La primera edición de Itineracción, el programa de intervención y experimentación artística en diversos puntos del Territorio Histórico de Álava, impulsado por Artium y la Diputación Foral de Álava en el marco del Plan Estratégico de Cultura, llega esta semana a su recta final. Desde que a finales del pasado mes de julio el jurado responsable de resolver la primera convocatoria para el desarrollo de un proyecto comisarial en Álava seleccionara el proyecto Itineracciones, presentado por el colectivo gasteiztarra Zas Kultur, se han desplegado en Kuartango, Atauri, Garaio y el Parque Lineal del Nervión los proyectos artísticos de Txaro Arrazola, Iñaki Larrimbe y Nerea Lekuona.

En paralelo a las tres intervenciones artísticas que han conformado el proyecto comisariado por Zas Kultur, Itineracciones ha desarrollado un programa de actividades paralelas que llega a su fin este próximo jueves, 18 de octubre, con una doble cita en torno a la intervención Unofficial Tourism Araba, de Iñaki Larrimbe. A las 17 horas tendrá lugar en el Centro Sociocultural de Atauri el café tertulia “Del turismo cultural al turismo rural: Unofficial Tourism Araba” en el que participarán Jorge Díez, Iñaki Larrimbe y algunas de las personas que han trazado las rutas que conforman la propuesta del artista gasteiztarra. Posteriormente, se realizará una visita a la oficina móvil de Unofficial Tourism Araba en el Túnel de la Vía Verde de Atauri.

Se ha habilitado un autobús gratuito que partirá a las 16.30 horas de Artium dirección a Atauri. Las plazas de autobús son limitadas, por lo que es necesario reservar sitio mandando un mail a itineracciones@gmail.com. Tras la charla en Atauri, la actividad volverá a Gasteiz. A las 20 horas, Jorge Díez realizará una charla en Zas Kultur bajo el nombre de “Intervenciones en espacios públicos”.

Jorge Díez es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Gestor cultural y comisario independiente de arte contemporáneo. Ha sido director del MBA en Empresas e Instituciones Culturales de UCM/ Santillana desde 2006 hasta 2016 y del programa internacional de arte público Madrid Abierto durante su realización entre 2003 y 2012 y en su actual fase como archivo instalado en Matadero Madrid, que incluye una amplia documentación e información sobre los proyectos producidos.

Unofficial Tourism Araba, propuesta desarrollada por Iñaki Larrimbe, persigue generar reflexión en torno al fenómeno del turismo cultural. En su desarrollo, Larrimbe ha trabajado junto a seis cómplices que, a modo de trazadores, han sido los encargados de diseñar rutas singulares y alternativas por el territorio alavés. Itinerarios sugerentes y singulares que en las últimas semanas se han estado repartiendo por territorio alavés en formato de mapa y guía. Más allá de la visita guiada propuesta para el jueves, 18 de octubre, la oficina móvil estará circulando por la vía verde del ferrocarril (Túnel del Atauri) durante la mañana del sábado 20 de octubre (de 09.00 a 24 horas).

Últimos días para visitar la instalación Bajo el agua, de Nerea Lekuona
Hasta este próximo domingo, 21 de noviembre, podrá visitarse la instalación Bajo el agua de Nerea Lekuona, instalada en los aledaños del Centro de Interpretación de Garario, en horario de 9:00 a 14:30 horas. Se trata de una propuesta que busca la puesta en valor de la memoria de las personas que sufrieron las inundaciones de sus casas y sus medios de producción a raíz de la construcción del pantano de Ullibarri-Gamboa.

Actualmente se puede ver una intervención en el escaparate de Zas Kultur que bajo el mismo título sigue la estela de la intervención realizada por la artista en el Parque Provincial.

Itineracción es un programa de intervención y experimentación artística impulsado por el Museo Artium y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Araba que tiene por objetivo principal promover espacios de interacción entre el arte contemporáneo y el territorio, poniendo especial atención al diálogo con el medio rural, el espacio natural y el contexto social.  Enmarcado en el Plan Estratégico de la Cultura, Itineracción persigue, entre otros objetivos, desarrollar la práctica artística en ámbitos no habituales, apoyar a la creación local y acercar la creación y el pensamiento contemporáneo al conjunto de la sociedad alavesa, en especial al ámbito rural.

Esku hartzeak ordutegia | Horarios visitas

ESKU HARTZEAK BISITATZEKO ORDUTEGIA

Txaro Arrazolaren Weeble-Tentetieso (Sobre el equilibrio) erakusketa
•    Noiz: 2018ko irailaren 15etik urriaren 15era.
•    Non: Zuhatzu-Kuartangoko Bainuetxean.
•    Ordutegia: astelehen, asteazken, ostegun eta ostiraletan 16:30etik 19:30era. Asteburuan: 11:30etik 14:30era.

Iñaki Larrimberen esku-hartze ibiltaria: Unofficial Tourism Araba

1. ibilia:
•    Non: Nerbioi Ibaiaren Parke Lineala.
•    Noiz: irailaren 22, 23 eta 30ean eta urriaren 6an.
•    Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara.

2. ibilia:
•    Non: Atauriko tunelean.
•    Noiz: urriaren 7, 13, 14 eta 20an.
•    Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara.

Nerea Lekuonaren Bajo el agua esku-hartzea
•    Noiz: urriaren 22ra arte.
•    Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:30era. Asteburu eta jaiegunetan: 09:00etatik 15:00etara.
•    Non: Garaioko Interpretazio Zentroan.


HORARIOS DE VISITA A LAS INTERVENCIONES

Exposición: “Weeble-Tentetieso (Sobre el equilibrio)” de Txaro Arrazola
•    Fechas: Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2018.
•    Lugar: Balneario de Zuhatzu-Kuartango.
•    Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 16:30 a 19:30. Fin de semana: 11:30 a 14:30.

Intervención itinerante: “Unofficial Tourism Araba” de Iñaki Larrimbe

Itinerancia 1:
•    Lugar: Mirador del Parque Lineal del Nervión.
•    Fechas: 2, 23 y 30 de septiembre y 6 de octubre.
•    Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Itinerancia 2:
•    Lugar: Túnel de Atauri.
•    Fechas: 7, 13, 14, 20 de octubre.
•    Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Intervención: “Bajo el agua” de Nerea Lekuona
•    Fechas: hasta el 22 de octubre.
•    Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas. Fines de semana y festivos de 09:00 a 15:00 horas.
•    Lugar: Centro de Interpretación de Garaio.

 

Itineracciones Bus Tour

NO QUEDAN PLAZAS LIBRES

El sábado, 29 de septiembre, se realizará una excursión en autobús por las tres intervenciones que conforman el proyecto Itineracciones. La salida será a las 17 horas desde Artium (c/Francia, 24) y realizará un recorrido por Garaio, el Mirador del Nervión y Zuhatzu-Kuartango, volviendo a Artium, aproximadamente, a las 22 horas. El tour en autobús estará dinamizado por el actor y monologuista Enrique Loyola, así como por los autores de cada una de las intervenciones artísticas que realizarán in situ una explicación de cada una de ellas.

Esta actividad es gratuita y requiere de inscripción previa a través del correo electrónico itineracciones@gmail.com, indicando nombre y apellidos y teléfono de contacto, antes del 28 de septiembre.


Irailaren 29an, larunbata, ibilaldi bat egingo da autobusez Itineracciones proiektua osatzen duten hiru esku-hartzeetan barrena. Autobusa 17:00etan abiatuko da Artiumetik (Frantzia kalea, 24) eta Garaiotik, Nerbioi Ibaiaren begiratokitik eta Zuhatzu-Kuartangotik igaro ondoren 22:00ak inguruan itzuliko da. Enrique Loyola aktore eta bakarrizketagileak dinamizatuko du autobuseko tourra, eta baita esku-hartze artistikoen egileek ere, bakoitzak dagokion lekuan azalpenak emanez.

Jarduera hori doakoa da baina aurretik izena eman behar da itineracciones@gmail.com helbidera idatzi eta izen-abizenak eta harremanetarako telefono bat emanez, irailaren 28a baino lehen.

Txaro Arrazolaren erakusketa batekin eta performance batekin hasiko da Itineracciones proiektua Kuartangon

Itineracciones proiektua Zas Kultur-ek komisariatua, eta Arabako Lurralde Historikoan burutzeko esku-hartze eta esperimentazio artistikoko Ekinean ibiltari programaren 2018ko deialdian hautatua, asteburu honetan jarriko da abian jarduera ugarirekin: eakusketa bat, hitzaldi bat eta Txaro Arrázolaren performance bat Zuhatzu Kuartangoko bainuetxean. Arrázolaren, Nerea Lekuonaren eta Iñaki Larrimberen esku-hartze artistikoez gainera, Garaion, Ataurin eta Nerbioi Ibaiaren Parke Linealean egingo diren ekintza eta aurkezpen batzuekin osatuko da agenda.

Itineracciones komisariotza-proiektuaren helburua kultura garaikidearen eta Arabako gune naturalen arteko elkarrizketa berreskuratu, bizkortu eta planteatzea da, arte garaikidearen estrategia batzuk erkidego batzuetara eta besteetara eta haien gune naturaletara hurbilduz. Baina gainera, ekoizpen artistikoaren muinari buruz gogoeta egiteko sortze-prozesuak garatzeko tresnak bilatu nahi izan ditu» azaldu du Ibon Sáenz de Olazagoitiak, Zas Kultur-ek, Vitoria-Gasteizko bitartekaritza-gailuak garatu duen talde-komisariotzaren ordezkari gisa.

Weeble-Tentetieso (Sobre el equilibrio) erakusketaren inaugurazioa
Irailaren 15ean, larunbata, inauguratuko da Zuahtzu Kuartangoko Bainuetxean Txaro Arrazola artistaren Weeble-Tentetieso (Sobre el equilibrio) erakusketa. Izaera hibridoko artelanek osatzen dute erakusketa, formatu handiko marrazki eta hiru dimentsioko piezek, azkenean instalazio eta performanceetan amaituko dutenak. Arrazola abuztuaren bigarren hamabostaldian Añana Kuadrillako gune berreskuratu horretan lantegi irekiaren formatuan egiten aritu den lanaren emaitza da erakusketa. «Espazio zoragarri hori herritarrei ireki eta tokian bertan —batez ere bainuetxetik hurbilen bizi direnei— sortze-prozesua nola garatzen den erakusteko aukera paregabea» dela esan du artistak. 150 baino gehiago izan dira 15 egun hauetan artistaren lantegi irekia bisitatu duten pertsonak.

Erakusketa inauguratu aurretik (hori 20:00etan izango da), Txaro Arrazolak hitzaldi bat emango du Andrea Abalia artistarekin batera: Weeble Wobble (18:00etan) eta performance bat egingo du, Kuartangon egin duen lanaren pieza garrantzitsuetako bat erakusteko: giza tamainako poliesterrezko hiru dimentsioko tente-potente bat (19:30ean).

Ibilbide alternatiboak Arabako lurraldean barrena 
Unofficial Tourism Araba da Iñaki Larrimbek garatu duen proposamenaren izena. Kultur turismoaren fenomenoaren inguruan gogoeta eginaraztea da xedea, azken urteotan garatutako zenbait proiektutan artistari bereziki interesatu zaion gai bat. Bere proposamena garatzeko, Larrimbek sei konplize izan ditu Arabako lurraldean barrena ibilbide berezi eta alternatiboak marrazteko. Ibilbide iradokitzaile eta ezustekoak, esate baterako Marta Villota-k proposatu duen «Árboles singulares. Los árboles que nos habitan», edota «Herri Kirolak Araban», Fernando Vélez de Mendizabalek marraztua. Artistak diseinatu dituen eta bide berdea Atauritik (Arabar mendia) eta Nerbioi Ibaiaren Parke Linealetik igarotzen den inguruan triziklo baten bidez banatuko diren gida eta mapa osatzen dituzten sei ibilbideen artean bi adibide besterik ez dira.

Proposamen artistikoa alde batera utzita, urriaren 18an, osteguna, Atauriko zentro soziokulturalean kafe-solasaldi bat egingo da, eta bertan parte hartuko dute Iñaki Larrimbek, proiektuaren laguntzaileek eta Jorge Díez Madrilgo komisario eta kultur kudeatzaileak ondoko izenburuarekin: Kultur turismotik landa-turismora: Unofficial Tourism Araba. Ondoren, 20:00etan, Zas Kultur-en, Díezek Intervenciones en espacios públicos izeneko hitzaldia emango du.

Ur azpiko oroimena berreskuratzea 
Nerea Lekuonak Garaikoko Interpretazio Zentrorako proposatu duen instalazioa da esku-hartze multzo honen hirugarren hanka. Artistak ikerketa prozesu bat burutu du Arabako eta Bizkaiko Artxibo Historikoetan Ullibarri Ganboako urtegia egitean ur azpian geratu ziren herrien irudien bila. «Beren etxeak eta ekoizpen-bideak urak nola azpian hartzen zituen ikusi zuten pertsonen oroimena nabarmendu nahi da». Lekuonak esan duenez, «Ramón Cuesta arabar historiagilearen aholkua izan du esku-hartzeak, eta Txus Bilbao historiagilearen A cincuenta años liburuan izan du inspirazio-iturria». Azken horrekin eta Natxo Rodríguez eta Juan Pablo Orduñez (MawatreS) artistekin batera egingo du Sumergidos hitzaldia irailaren 20an, osteguna, 19:30ean Zas Kultur-en.

Bus Tour Itineracciones-en barrena
Irailaren 29an, larunbata, ibilaldi bat egingo da autobusez Itineracciones proiektua osatzen duten hiru esku-hartzeetan barrena. Autobusa 17:00etan abiatuko da Artiumetik (Frantzia kalea, 24) eta Garaiotik, Nerbioi Ibaiaren begiratokitik eta Zuhatzu-Kuartangotik igaro ondoren 22:00ak inguruan itzuliko da. Enrique Loyola aktore eta bakarrizketagileak dinamizatuko du autobuseko tourra, eta baita esku-hartze artistikoen egileek ere, bakoitzak dagokion lekuan azalpenak emanez.

Jarduera hori doakoa da baina aurretik izena eman behar da itineracciones@gmail.com helbidera idatzi eta izen-abizenak eta harremanetarako telefono bat emanez, irailaren 28a baino lehen.

Ekinean ibiltari Artium Museoak eta Arabako Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Sailak bultzatutako esku-hartze eta esperimentazio artistikoko programa bat da, zeinaren xede nagusia baita arte garaikidearen eta lurraldearen arteko elkarreraginerako esparruak sustatzea, landa-inguruarekiko, inguru naturalarekiko eta gizarte-testuinguruarekiko elkarrizketari arreta berezia eskainiz. Kulturaren Plan Estrategikoaren barruan sarturik, Ekinean ibiltari proiektuaren xedea, besteak beste, ezohiko esparruetan jarduera artistikoa garatzea, bertako sorkuntza bultzatzea eta sorkuntza eta gogoeta garaikidea Arabako gizartearengana hurbiltzea da, landa ingurura, bereziki.


Itineracciones inicia su programa de actividades con una exposición y una performance de Txaro Arrázola en Kuartango 

El proyecto Itineracciones, comisariado por Zas Kultur, y seleccionado en la convocatoria 2018 del programa Itineracción de intervención y experimentación artística en el Territorio Histórico de Álava, arranca su programa de actividades este fin de semana con una exposición, una conferencia y una performance de Txaro Arrázola en el Balneario de Zuhatzu Kuartango. Junto con las intervenciones artísticas de Arrázola, Nerea Lekuona e Iñaki Larrimbe, la agenda se completará a lo largo del mes de septiembre y octubre con distintas acciones y presentaciones en Garaio, Atauri y el Parque Lineal del Nervión.

Como propuesta comisarial, “Itineracciones” se presenta como un proyecto con el que recuperar, activar y plantear un diálogo entre la cultura contemporánea y los espacios naturales de Álava, acercando algunas estrategias del arte contemporáneo a diferentes comunidades y sus enclaves naturales, pero además, ha querido buscar instrumentos para desarrollar procesos creativos que sirvan para reflexionar sobre la esencia misma de la producción artística” ha explicado Ibon Sáenz de Olazagoitia, en representación del comisariado colectivo que ha desarrollado el dispositivo de mediación de Vitoria-Gasteiz, Zas Kultur.

Inauguración de la exposición Weeble-Tentetieso (Sobre el equilibrio)
El sábado, 15 de septiembre, se inaugura en el Balneario de Zuahtzu de Kuartango la exposición Weeble-Tentetieso (Sobre el equilibrio) de la artista Txaro Arrazola. Una muestra compuesta por obras de carácter híbrido, dibujos en gran formato y piezas tridimensionales que desembocarán en instalaciones y performances. Esta exposición es resultado del trabajo que Arrazola ha estado desarrollando durante la segunda quincena de agosto en este espacio recuperado en la Cuadrilla de Añana en formato de taller abierto, una oportunidad “de abrir este impresionante espacio a la ciudadanía y de mostrar in situ como se desarrolla un proceso creativo, sobre todo a las personas que viven en el contexto más cercano al balneario”, según explica la artista. Han sido más de 150, las personas que han visitado durante estos 15 días el taller abierto de la artista.

Previa a la inauguración de la exposición, que dará inicio a las 20 horas, Txaro Arrazola propone una charla junto a la artista Andrea Abalia bajo el título Weeble Wobble (18h) y una performance en la que mostrará una de las piezas clave del trabajo desarrollado en Kuartango: un tentetieso tridimensional de poliéster a escala humana (19.30h).

Rutas alternativas por el territorio alavés
Unofficial Tourism Araba es el nombre que toma la propuesta desarrollada por Iñaki Larrimbe, que persigue generar reflexión en torno al fenómeno del turismo cultural, un tema que ha interesado de forma especial al artista en varios de los proyectos que ha desarrollado en los últimos diez años. Para desarrollar su propuesta, Larrimbe ha trabajado junto a seis cómplices que, a modo de trazadores, han sido los encargados de diseñar rutas singulares y alternativas por el territorio alavés. Itinerarios tan sugerentes e inesperados como el propuesto por Marta Villota, “Árboles singulares. Los árboles que nos habitan”, o “Herri Kirolak Araban”, trazado por Fernando Vélez de Mendizabal. Son solo dos ejemplos de las seis rutas que componen la guía y el mapa que el artista ha diseñado y que se distribuirán mediante un triciclo móvil en los aledaños de la vía verde a su paso por Atauri (Montaña Alavesa) y el Parque Lineal del Nervión.

Más allá de la propuesta artística, el jueves 18 de octubre, el Centro Sociocultural de Atauri acogerá un café tertulia entre Iñaki Larrimbe, colaboradores del proyecto y el comisario y gestor cultural madrileño, Jorge Díez, bajo el título Del turismo cultural al turismo rural: Unofficial Tourism Araba. Posteriormente, a las 20 horas en Zas Kultur, Díez ofrecerá la charla Intervenciones en espacios públicos.

Recuperar la memoria bajo el agua
Cierra la tríada de intervenciones la instalación artística que propone Nerea Lekuona en el Centro de Interpretación de Garaio. La artista ha realizado un proceso de investigación en los Archivos Históricos de Araba y Bizkaia en busca de imágenes de los pueblos que quedaron sumergidos con la construcción del pantano de Ullibarri-Gamboa. Se trata de una propuesta que “busca la puesta en valor de la memoria de las personas que sufrieron las inundaciones de sus casas y sus medios de producción”. Como ha explicado Lekuona; “la intervención ha contado con el asesoramiento del historiador alavés Ramón Cuesta y la inspiración del libro “A cincuenta años” de la historiadora Txus Bilbao”. Es junto a esta última y los artistas Natxo Rodríguez y Juan Pablo Orduñez (MawatreS) que Lekuona propone la charla Sumergidos, el jueves 20 de septiembre, a las 19.30 horas, en Zas Kultur.

Itineracción es un programa de intervención y experimentación artística impulsado por el Museo Artium y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Araba que tiene por objetivo principal promover espacios de interacción entre el arte contemporáneo y el territorio, poniendo especial atención al diálogo con el medio rural, el espacio natural y el contexto social.  Enmarcado en el Plan Estratégico de la Cultura, Itineracción persigue, entre otros objetivos, desarrollar la práctica artística en ámbitos no habituales, apoyar a la creación local y acercar la creación y el pensamiento contemporáneo al conjunto de la sociedad alavesa, en especial al ámbito rural.