Weeble-Tentetieso|Andrea Abalia testua (eus)

Andrea Abalia

Sabel puztuko soslai enigmatikoek, beheko gorputz-adarrik gabeek, betetzen dute Txaro Arrazola artistak Zuhatzu-Kuartangoko bainuetxe zaharrean sortutako erakusketa. Emakume ezezagunen irudi jakingura eragileak, obsesio gisa errepikatzen direla diruditenak; kendu zaien zerbait edo bakean alde egitea eragozten dien zerbait eskatzea beste erremediorik ez duten mamuak.

Artistak berak aitortzen du egungo sail horrek 1990eko hamarraldian izan zuela sorrera, bere Autorretratos transparentes izenekoetan. Amatasunaren, ez-amatasunaren inguruko gogoeta bat da, eta amatasun komertzializatu edo subrogatuaren ingurukoa, beste alderdi bitxi eta konplexu batetik igaroz, egilearen hitzetan: «emakume izan eta jakinaren gainean ama ez izatea aukeratzea, agian gehien hunkitzen nauena, nik bizi izan dudalako. Ama izatea baldin bada emakume gisa dugun xede bakarra, orduan, zer eta nor naiz ni seme-alabarik izan ez badut?».

Arrazolak aitortzen du «ahalegin ia psikomagiko bat egin duela gizartearen eta kulturaren mendeetako aginduen ondoren bere psikean irarritako derrigorrezko amatasunari buruzko programazioaz libratzeko». Hala, bere lanetan kutsu poetikoz jantzirik ageri dira arropa garbitzea, sukaldean aritzea, ehuntzea eta, jakina, haurdun egotea, zeina ez baita itxarotea besterik, artistaren hitzetan, «betiereko Penelope gogoetatsuaren antzera, egin eta desegin, denbora aurrera doala». Baina ehungailua artearen eta bizitzaren metafora da: bere bilbearekin, eta lanaren pazientzia eta bakardadearekin, haren patuaren gaineko kontrola da, Homeroz geroz emakume baten bizitzako benetako luxua.

Arrazolaren lana inkontzientearen motibazioetatik jaio bada ere, haren diskurtsoa ahots eta begirada guztiei lekua emango dien sentitzeko modu demokratiko batekin lotuta dago. Artistarentzat feminismoa atari edo ate kontzeptual bat da arteaz eta haren mintzairen bilakaeraz gogoeta egiten laguntzen diona eta artearen historiaren eta bizi garen munduaren ikuspegi eraldatu bat argitzeko. Horregatik bi artelan hauek amatasunari beste esanahi bat emateko ahaleginaren emaitza dira, hau da, «natura aitzakia harturik emakumeak bestetasun egoera batera baztertzen dituen mendekotasun sinbolikoa indargabetu nahi duen ikuspegi batetik beste esanahi bat emateko» ahaleginaren emaitza. Hala pitxerrak, murkoak eta ontziak ematen duten gorputzen irudiak ikusten ditugu amatasuna emakumearen alienazio gisa aipagai dutela.

Gaur egun «haurduntza subrogatu» esaten zaion fenomenoak laburbiltzen du artistaren ustez amatasun alienatuaren ideia. 2017 urtean Vermont-en (AEB) egin zuen egonaldiaz geroztik ari da gai hori ikertzen. Artista oso kritiko ageri da merkatu horrekiko,[1] emakume haurdunei ematen zaien trataeragatik batez ere, «non ama ez baita ezer, eta bezeroa, berriz, dena baita». Egilearen hitzetan «haurduntza subrogatuaren giltza ondasun irrikatu horren fabrikazio prozesuan ama ezabatu eta produktu bazterreko eta baztergarri bihurtzeko bidea emango duen lege bat ziurtatzea da». Amatasun subrogatuari egin zaizkion kritiken ondorioz, subrogazio «altruista»ren ideia zabaldu da. Modalitate horretan, emakume batek altruismoaren onura hutsaren truke izango luke umea, erditzeak berekin dakarren arriskuarekin. Artistaren ustez «oso prezio baxua da egindako ahaleginaren aldean, eta hori ezin da erakargarria izan gizarte honetan baizik, non emakumeak sakrifikatzen dutenaren arabera baloratzen baitira eta ez lortzen dutenaren arabera.

Sakrifizioaren ideia baliabide askoren bidez islatzen da haren lanetan: gehiegizko zama bati eustea edo zama bat arrastaka eramatea, egonkortasunik eza, objektu bihurtutako, bilbatutako edo zartatutako aurpegiera baten barruan harrapatuta egotea… Artistak Weeble-wobble edo tente-potente baten irudia erabiltzen du: esfera erdi baten itxurako oina duen panpina bat, edozein norabidetan etzan eta kontrapisuak beti zutik amaitzeko aukera ematen diola, oreka ezegonkorrean, inguruan zer gertatzen den.

Norabide zeiharretan lerratuz sareko azal-mintzak eratzen dituen marra gorri bihurgunetsu baten bidez osatutako irudi sorta batek osatzen du Weeble-wobbles lana. Aurrez aurre edo alboka kokaturik, presentzia totemiko bat dute, Willendorf-eko Venus zaharrarenaren antzekoa, ustez ugalkortasuna emateko egina. Baina paleolitikoko musak ez bezala, weeble-wooble-ek ez daukate sexu-ezaugarririk eta ez dira bakarrak: matrioxken antzera errepikatzen dira, inkubatzaile eginkizunaren alde.

Artelan askotan agertzen dira joskintza eta oihalak. Hemen, marra gorriek, margotutako ile edo hariak balira bezala, umekiaren eta amaren artean sortzen den harremana dute aipagai, haurdunaldiaz eta erditzeaz harago biengan iraungo duena. Holograma moduko itxura birtualak haurdunen irudia desnaturalizatzen laguntzen du. Zerean datza, gainera paradoxa: armiarma-sare modura eginda daudenez ezin dute benetako edukiontzi gisa jokatu. Beraz, ezinezko xede bati zor zaio haien izatea, saririk gabeko sakrifizio bati, motzean: alienazio bati.

Erakusketan nabarmentzekoak dira, orobat, objektuzko lanak. Sabaiari soka batez lotutako bi buiak osatzen dute Defensas instalazioa. Egiturak 1990eko hamarkadako artelanak dakartza gogora, non esfera txiki-txiki bat utero batekin lotzen zen. Instalazio elkarreragilea da eta ikusleak buietan kulunkatzeko pentsatuta dago. Hemen ez dago amarik, baina gure zama jasan behar du haren gainean kulunkatzen garela. Vestido para ti naturaren eta antropomorfismoaren arteko hibrido poetiko bat da, aldi berean lanpara eta ezkontza-soineko itxura hartzen duena. Iratxo baten antzera erakartzen gaitu bular piztuarekin. Nabarmentzekoa da pieza honen kokaera, hau ere sabaitik zintzilikatua, kontakizun erromantikoen inspiratzaile den mamu-emazte edo -andregai baten aurrean bageunde bezala. Hala ere, gizonezko irudimenaren alabak izan dira haiek. Artistak bere ikuspegia eskaintzen digu hemen, joandako emazte eta amak omenduko balitu bezala edota alde batera uztea erabaki zuen «erditze» hari agur esango balio bezala.

Txaro Arrazolak amatasunari buruzko gogoeta konplexu bat eskaintzen digu, ikuspegi psikoanalitiko eta kritiko bat biltzen dituena, eta, horrekin batera, hizkuntza artistikoen azterketa bat, marrazkitik eta josketatik jaio eta eskulturatik eta instalaziotik igaroz ekintza batekin amaitzen dena. Artistak giza tente-potente bat sortu du, poliester erretxinezko esfera erdi baten bidez. Bera barruan sartzeko pentsatuta dago, eta bere larruan gorputz gauza bihurtuaren alienazioa bizitzeko, Zuhatzu-Kuartangoko bainuetxeko kapera den inguru boteretsuan oreka ezegonkorrean. Berriz ere 1990eko hamarraldiko «andregaien» aipamena. Sorkuntza artistikoak iraganeko esperientziak berriz bizitzeko eta inoiz bizi gabeko agertokiak sortzeko aukera bikoitza eskaintzen digu: kontua ez da amaiera ezagutzea, abenturaren bidaldiak zeharkatzea baizik.

[1] Artistaren ustez haurduntza subrogatua baliabide ekonomikorik gabeko emakumeak enpresa bitartekarien onurarako esplotatzen diren negozio bat da. Enpresa horien eginkizuna da elkarrekin harremanetan jartzea bikote dirudunak eta emakume behartsuak, zeinak beren osasun fisiko eta mentala jartzen baitute arriskuan bikote horien haurrak izateko nahia asetzeko.

Weeble- Tentetieso|Texto de Andrea Abalia (cas.)

Por Andrea Abalia.

Siluetas enigmáticas con vientres abultados, carentes de extremidades inferiores pueblan la exposición creada por la artista Txaro Arrazola en el antiguo balneario de Zuhatzu-Kuartango. Intrigantes figuras de mujeres anónimas que parecen reiterarse como obsesiones, fantasmas abocados a reclamar algo que les haya sido arrebatado, o algo que parece impedirles irse en paz.

La propia artista reconoce que el motor que ha dado lugar a esta serie actual arranca en los años 90 con sus “Autorretratos transparentes”. Se trata de una reflexión en torno a la maternidad, la no-maternidad y la maternidad comercializada o subrogada, pasando por esa faceta tan extraña y compleja que es, en palabras de la autora «ser mujer y elegir conscientemente no ser madre, que es quizá la que más me conmueve porque la he vivido yo. Si ser madre es nuestro único destino como mujeres, ¿entonces qué y quién soy yo que no he tenido hijas ni hijos?»

Arrazola reconoce haber volcado «un esfuerzo casi psicomágico por deshacerse de la programación mental sobre la maternidad obligatoria grabada en su psique tras siglos de dictados sociales y culturales. Así, en sus obras aparecen en clave poética el lavar, el cocinar, el tejer y, por supuesto, el gestar, que no es otra cosa que esperar, en palabras de la artista, «como la eterna Penélope meditando mientras se va el tiempo en hacer y deshacer». Pero el telar es metáfora del arte y de la vida: con la trama, la paciencia y la soledad de su labor, supone también el control sobre su destino, que ya desde Homero es el verdadero lujo de la vida de una mujer.

Si bien la obra de Arrazola nace de motivaciones inconscientes, su discurso tiene que ver con una manera democrática de sentir, que dé cabida a todas las voces y miradas. La artista concibe el feminismo como un umbral o puerta conceptual que permite repensar la disciplina artística y la evolución de sus lenguajes, y alumbrar una visión transformada historia del arte y del mundo en que vivimos. Por eso estas obras son fruto de su empeño por otorgar nueva significación a la maternidad, es decir, «re-significarla desde una perspectiva propia que persigue desactivar el dominio simbólico que relega a las mujeres a una posición de alteridad poniendo la naturaleza como excusa». Así vemos imágenes de cuerpos que se asemejan a jarras, vasijas y recipientes en alusión a la maternidad como alienación de la mujer.

Hoy, el epítome de la maternidad alienada es para la artista el fenómeno conocido como “gestación subrogada”, tema que viene investigando desde 2017, desde su estancia en Vermont (EE.UU.). La artista es muy crítica con respecto a este mercado[1], especialmente por el tratamiento que reciben las gestantes «donde una madre no es nada y el cliente lo es todo». En palabras de la autora «el quid de la gestación subrogada es asegurar una legislación que permita borrar a la madre […] y convertirla en un producto residual y desechable del proceso de fabricación de ese bien tan deseado». Ante las críticas a la maternidad subrogada, se ha extendido la noción de subrogación “altruista”, donde una mujer seguiría haciendo las veces de gestante, con el riesgo que implica, obteniendo nada más que el beneficio de altruismo, para la autora «un precio muy bajo por el esfuerzo realizado, que solo puede ser atractivo en una sociedad donde las mujeres son valoradas por cuánto sacrifican y no por lo que logran».

La noción de sacrificio se traduce en sus obras a través de distintos recursos como soportar o arrastrar un peso excesivo, una falta de estabilidad o estar atrapadas en una fisionomía objetualizada, tramada o resquebrajada. La artista recurre a la imagen del Weeble-wobble o tentetieso: un muñeco de base semiesférica cuyo contrapeso le permite tambalearse en cualquier dirección y volver a quedar siempre derecho, en equilibrio inestable a merced de lo que ocurre alrededor.

La obra “Weeble-wobbles” (Tentetiesos o Dominguillos) se compone de una serie de figuras construidas por una sinuosa línea roja que se desliza en direcciones oblicuas configurando pieles en red. Dispuestas frontalmente o de perfil, adquieren una presencia totémica, como la primitiva Venus de Willendorf presuntamente destinada a procurar la fertilidad. Pero, a diferencia de la musa del paleolítico, las weeble-woobles ni poseen atributos sexuales, ni son únicas: se reiteran como matrioshkas en pro de su cometido como incubadoras.

La costura y la tela están presentes en varias de sus obras. Aquí las líneas rojas, a modo de capilares o hilos pintados, inciden en la relación que se produce entre el feto y la madre, que perdura en ambos más allá del embarazo y el parto. La apariencia virtual a modo de holograma contribuye a desnaturalizar la imagen de las gestantes. La paradoja reside además en su incapacidad, dada la construcción lineal a modo de telaraña, de ejercer como verdaderos contenedores. En consecuencia, su existencia se debe a una finalidad impedida, a un sacrificio sin recompensa, en definitiva: una alienación.

En la muestra destacan también obras de carácter objetual. La instalación “Defensas” consiste en dos boyas unidas al techo por una cuerda, estructura que recuerda a obras de la década de los 90, donde una esfera minúscula se conectaba con un útero. La instalación es interactiva, está pensada para que los espectadores podamos columpiarnos en las boyas. La madre aquí brilla por su ausencia, pero debe sin embargo aguantar el peso de nuestro vaivén mientras nos balanceamos sobre ella.  “Vestido para ti” es un híbrido poético entre naturaleza y antropomorfismo que toma simultáneamente forma de lámpara y vestido de novia. Nos atrae como un espectro con su pecho encendido. Destaca la disposición de la pieza, una vez más colgada del techo, como si nos situáramos frente a una esposa o novia fantasma inspiradora de relatos románticos. Sin embargo, estas han sido hijas de la imaginación masculina. Aquí la autora nos ofrece su propia visión, como si rindiera homenaje a esposas y madres pasadas o se despidiera de ese “dar a luz” que decidió obviar.

Txaro Arrazola nos ofrece una reflexión compleja sobre la maternidad, que abarca tanto una perspectiva psicoanalítica como una crítica y, con ella, una exploración de los lenguajes artísticos, que nacen del dibujo y la costura, pasando por la escultura y la instalación para culminar con un acto performativo. Se trata de un tentetieso humano, creado por medio de una semiesfera de resina de poliéster y fibra de vidrio, diseñado para que la autora se introduzca en él y experimente en su propia piel la alienación del cuerpo cosificado, a merced del equilibrio inestable en un lugar tan poderoso como la capilla del balneario de Zuhatzu-Kuartango, de nuevo una alusión a sus “Novias” de los 90.  La creación artística nos concede la doble posibilidad de revivir experiencias pasadas y crear escenarios nunca vividos: no se trata de conocer el final, sino de atravesar los periplos de la aventura.

[1] La artista concibe la gestación subrogada como un negocio que explota a mujeres sin recursos para el beneficio de empresas intermediarias cuya función es poner en relación a parejas solventes con mujeres necesitadas que arriesgan su salud física y mental para satisfacer el deseo de dichas parejas de tener descendencia propia.

Charla-presentaciónde Txaro Arrazola: Weeble-tentetieso

Charla-presentación a cargo de Txaro Arrázola: Weeble-tentetieso
Cuándo: jueves 13 de septiembre. 19:30 h.
Dónde: en Zas Espazioa (Correría 84, Gasteiz)

Tema:
Txaro Arrazola nos hablará en Zas Espazioa sobre su trabajo desarrollado en el balneario de Kuartango, propuesta titulada “Weeble – Tentetieso”, que forma parte de “Itineracciones”, comisariada por Zas Kultur, y seleccionada en el marco programa “Itineracción” de intervención artística en el territorio de Araba. Una propuesta cuya fase expositiva se inaugura este sábado 15 de septiembre en el balneario presentando una intervención expositiva “site specific” que gira en torno al uso del balneario como centro de recuperación de la salud entendida como equilibrio de cuerpo y mente.  La artista reflexiona, entre otros temas, sobre el concepto de tiempo y sobre la necesidad de detenerse para mirar adentro: el estilo de vida slow” en oposición a la velocidad desenfrenada imperante hoy en nuestras sociedades. Txaro Arrazola aborda también el tema de la división sexual del trabajo en contextos rurales, especialmente en relación a conceptos como reproducción y “turismo de salud” relacionándolo con el antiguo balneario.

—-
Itineracción es un programa de intervención y experimentación artística impulsado por el Museo Artium y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Araba que tiene por objetivo principal promover espacios de interacción entre el arte contemporáneo y el territorio, poniendo especial atención al diálogo con el medio rural, el espacio natural y el contexto social.  Enmarcado en el Plan Estratégico de la Cultura, Itineracción persigue, entre otros objetivos, desarrollar la práctica artística en ámbitos no habituales, apoyar a la creación local y acercar la creación y el pensamiento contemporáneo al conjunto de la sociedad alavesa, en especial al ámbito rural.